Κανόνες συμμαχίας
1. Ο κάθε παίχτης παίζει κατ αρχήν για τον εαυτό του και μετά για τη συμμαχία.

2. Φροντίζει να μην βγει ανενεργός.

3. Ανενεργό μέλος , δίνει το δικαίωμα στους υπευθύνους της συμμαχίας να τον διαγράψουν από μέλος της.

4. Η βοήθεια σε πιο αδύναμα μελή της συμμαχίας θεωρείται αυτονόητη.

5. Κάθε μέλος είναι υπεύθυνο για τον εαυτό του.

6. Ο κάθε παίχτης είναι ευνόητο ότι δεν παρακωλύει την λειτουργία της συμμαχίας, ή το παιχνίδι των άλλων παιχτών με οιονδήποτε τρόπο.

7. Οι συνεργασίες μεταξύ των παιχτών εναντίον κοινών στόχων είναι αυτονόητες.

8. Επιβάλλεται η χρήση του φόρουμ για οποιαδήποτε απορία, ερώτηση, κοινοποίηση
μηνύματος, επισήμανση, παρατήρηση και γενικά για ότι αφορά το παιχνίδι,
συμμαχικό και ατομικό.

9. Οφείλουν όλοι οι παίχτες να ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΟΥΝ μέσα από το παιχνίδι και όχι να
προκαλούν (με την άσχημη πάντα έννοια) με το παιχνίδι τους, είτε αντιπάλους
είτε συμμάχους.

10. Απαγορεύονται οι απειλές, η αθυροστομία και η διαφήμιση στο φόρουμ της
συμμαχίας σε οποιαδήποτε μορφή.

11. Να θυμούνται πάντα όλοι οι παίχτες ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι.

12. Οποιαδήποτε αλλαγή στους ανωτέρω κανόνες μπορεί να γίνει μετά από κοινή
απόφαση των διαχειριστών της συμμαχίας και με κοινοποίηση προς τα μέλη της
συμμαχίας οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

13. Μη συμμόρφωση στους ανωτέρω κανόνες θα δίνει αυτόματα το δικαίωμα στους
διαχειριστές να διαγράφουν τον εν λόγω παίχτη.
 

.....................................................................................................................................................